(+45) 27 85 40 98
hs@sandberg-ri.dk

Ydelser

Disse services tilbyder jeg

SRI har speciale i bærende konstruktioner, men vi hjælper også med projektering og tilsyn med kloakinstallationer, anlægsarbejder og mindre omfang brand og akustik. Samlet pakke af ingeniørydelser tilbydes også, hvor opgaverne bliver løst af dygtige samarbejdsparterne, men hvor SRI står for den samlede koordinering af ingeniørydelserne.

Byggeledelse

SRI tilbyder byggeledelse i forbindelse med udførelse af byggeriet, hvilket omfatter koordinering af de enkelte arbejder, styring af sikkerhed, tidsplan og økonomi samt afholdelse af byggemøder – kort sagt styring af byggeriet under udførelsen.

Tilsyn

Byggeriet er gennemprojekteret, tegninger, beskrivelser og beregninger foreligger, priser er indhentet, entreprisekontakterne er på plads og byggeriet går i gang i marken. Entreprenører og håndværkere har hver deres opgaver og overtager hinandens arbejder, men sikre at misforståelser og fejl bliver fanget på pladsen? SRI anbefaler et organiseret bygherretilsyn, da det højner kvaliteten og er til stor tilfredsstillelse for såvel for bygherre som håndværkere.

SRI udarbejder en tilsynsplan i forbindelse med projekteringen, hvis bygherren ønsker det, som sikre at kritiske områder i byggeriet bliver kontrolleret. Et tilsyn dokumenteres i form af rapport med tilhørende billeder.

Totalrådgivning

Totalrådgivning betyder, at du som kunde overdrager projektering, styring og koordinering af alle byggeriets faser fra skitseforslag til færdig byggeri til totalrådgiveren. Fordelen er at du kan fokusere på egne ønsker og behov.

Hvis du har planer om at bygge, kan SRI være behjælpelig med udarbejdelse af de nødvendige tegninger, beskrivelser og beregninger samt styring af projektet fra start til slut. Byggeri kan være komplekst og meget tidskrævende, og kan i sidste ende med at blive for dyrt, hvis der mangler entydigt pris- og byggegrundlag og styring af både tid, kvalitet og økonomi.

SRI henter hjælp hos typiske samarbejdspartnere efter behov (arkitekt, brand, VVS-, ventilation- og elingenører samt akustikker m.fl.)

Afløbsinstallationer

SRI har stor erfaring med projektering af afløb fra småhuse, industrivirksomheder, storkøkkener mv.

Bygningsmyndighederne stiller ofte krav til max. udledning af regnvand eller krav om nedsivning på egen grund. SRI har erfaring i forsinkelsesanlæg for regnvandsinstallationer og nedsivningsanlæg.

Bærende konstruktioner

Projektering af bærende konstruktioner er et af SRI´s kerneområder.

Et konstruktionsprojekt består typisk af plantegninger med tilhørende detaljetegninger af de forskellige bygningsdele samt beskrivelser og beregninger.

Et projekt kan f.eks. indeholde følgende tegninger: Pæleplan, fundamentsplan, dækplan, spærplan og søjle/bjælkeplan med tilhørende detaljer.

Kravet til den tekniske dokumentation er blevet skærpet med det nye bygningsreglemenet, BR18.

Dokumentationskravet fremgår af BR18 kapitel 28, 30 og 31.

Statisk dokumentation

Hvad er det?

Den statiske dokumentation består af følgende dokumenter, som ifølge BR18 skal udarbejdes i alle byggesager (i Konstruktionsklasse 1 dog kun A1, A2, B1), hvori der indgår bærende konstruktioner:

  • A1 Konstruktionsgrundlag – som beskriver sikkerhedsniveau, bygningens statiske system, materialer, laster og lastkombinationer. Dokumentet danner grundlag for de statiske beregninger samt leverandørberegningerne.
  • A2 Statiske beregninger – beregninger, som dokumenterer bygningens styrke og stabilitet.
  • A3 Konstruktionstegninger og modeller
  • A4 Konstruktionsændringer
  • B1 Statisk projektredegørelse – indeholder dokumentation for den gennemførte kontrol af projekteringen
  • B2 Statisk kontrolplan – angiver omfang og krav til kontrollen af projekteringen og udførelsen
  • B3 Statisk kontrolrapport – dokumenterer kontrollen af projekering og udførelse

Er det nu også nødvendigt?

For fritliggende én-familiehuse og andre mindre og ukomplicerede bygninger er det i dag tilstrækkeligt at indsende materiale, som viser bygningens placering på grunden mm., for at få en byggetilladelse – altså umiddelbart ingen krav om teknisk dokumentation – men inden bygningen må tages i brug, skal der indhentes en ibrugtagningstilladelse hos bygningsmyndighederne. I den forbindelse skal ansøgeren indsende “Erklæring for teknisk dokumentation”, hvor ansøger med sin underskrift erklærer at byggeriet er opført efter Bygningsreglementets bestemmelser. Altså skal beregningerne foreligge inden bygningen må tages i brug.

SRI anbefaler, at der altid udarbejdes statiske dokumentation inden byggeriet opføres, undtagen hvis der er tale om udhuse, garager, carport og overdækninger.

Hvad koster det?

Prisen for den statiske dokumentation varierer meget, da det afhænger af bygningens kompleksitet, materialer og grundlagsmaterialets detaljeringsgrad. Prisen for statiske dokumentation begynder ved 10.000kr eks. moms for et simpelt rektangulær én-planhus. SRI fremsender gerne tilbud på den statiske dokumentation, men tilbyder også beregninger udarbejdet efter medgået tid til en fast timesats med et aftalt max. beløb.

Profil

Sandberg, Rådgivende Ingeniører har eksisteret siden 1. januar 2012. Mit navn er Henrik Sandberg Jensen, og jeg er bosat i Daugård ved Vejle Fjord. Jeg har en baggrund som tømrer fra det vestjyske, men valgte efter et par år som tømrersvend at læse videre til diplomingeniør på Horsens Teknikum.

Jeg har arbejdet i rådgiverbranchen i 22 år. Har været ansat i et mellemstort rådgivende ingeniørfirma i Vejle i 5 år og 9 år i en lille rådgivende ingeniørvirksomhed i Kolding.

Mit speciale er bærende konstruktioner, men jeg har gennem årene oparbejdet erfaring i projektering og tilsyn med kloakinstallationer, anlægsarbejder og mindre omfang energiberegninger, brand og akustik.

Har også erfaring med byggeledelse og tilsyn, og sætter stor pris på at komme ud på byggepladsen til håndværkerne.

Firmaets politik er at levere et produkt, som til fulde lever op til det aftalte, både ydelsesmæssigt, men også tidsmæssigt.

Har du spørgsmål? Kontakt mig og lad os tage en uforpligtende snak

Vi sidder klar til at besvare ethvert spørgsmål, du måtte have, som du ikke får besvaret her på hjemmesiden. Så tøv ikke med at ringe eller skrive til os. Vi tager med glæde en helt uforpligtende snak med dig om dine planer.